top of page

BMO

Screenshot 2023-08-17 at 12.44.18 AM.png

Bonaire Maatschappelijk Ondersteuning (BMO) biedt ondersteuning aan de
doelgroep om zelfstandig te blijven wonen.

 

Doelstelling:

Het verhogen en waarborgen van de levenskwaliteit van de doelgroep. Het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid bij de doelgroep. Het waarborgen van de gezondheid en welzijn van de doelgroep.

BMO heeft verschillende diensten en producten die een bijdrage leveren, bij het behalen van de doelstelling, namelijk:
Maaltijdvoorziening

Doelgroep heeft moeite om voor zichzelf of zelfstandig maaltijd te
verzorgen.

  • Kant en klaar warme maaltijd in de middaguren

       Cliënten die niet zelfredzaam zijn op het gebied van koken en hebben             een speciaal dieet en hiernaast hebben ook geen liquide middelen om           deze aan te schaffen, ontvangen kant en klaar maaltijd.

  • Voedselpakketten

       Voedingsmiddelen, consumptie om maaltijden klaar te maken. Deze kan
       ook op maat gegeven worden. Cliënten die nog zelfredzaam zijn en                 kunnen hun eten zelf klaar maken, maar hebben de middelen niet om             tot het eten te komen. Deze groep krijgt dan geen kant en klaar                         maaltijd, maar voedselpakketten, met het zicht om hun                                         zelfredzaamheid te behouden.

  • Boodschappendienst

       De cliënt naar de winkel brengen om boodschappen te doen.                             Boodschappen doen, samen met de cliënt.

  • Boodschappen doen voor de cliënt

       Cliënten die hun boodschappen niet meer zelfstandig kunnen doen.
       Ontvangen de nodige ondersteuning of begeleiding hierbij.

Transport

Op Bonaire hebben we geen georganiseerd openbaar vervoer en
hiernaast is het ook moeilijk voor de doelgroep om tot de bushaltes te
komen, door de nog te verbeteren infrastructuur. Verder ondervindt de
doelgroep ook knelpunten bij het mobiliseren.

 

  • Transport zonder begeleiding

       Het heen en terug brengen van de cliënten

  • Transport met begeleiding

       Bij instellingen (o.a. medisch). Cliënten die niet zelfstandig hun zaken
       kunnen regelen bij instellingen, krijgen de nodige ondersteuning en
       begeleiding hierbij.

Ondersteuning en begeleiding met algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

Er zijn cliënten die nog zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn op één of
meer gebieden. Alleen hebben ze wat ondersteuning of begeleiding nodig.

 

  • Ondersteuning met ADL

         Cliënten worden ondersteunt bij het verrichten van hun algemene
         dagelijkse levensverrichtingen.

  • Begeleiding met ADL

         Cliënten ontvangen begeleiding bij het verrichten van hun algemene
         dagelijkse levensverrichtingen. Dit houdt in het geven van verbale
         ondersteuning hierbij tot het uitvoeren van gedeeltes die niet meer te
         doen is voor de doelgroep. Dit met als doel om de zelfredzaamheid van
         de doelgroep te waarborgen.

Woningaanpassing

Alle nodige aanpassingen om zelfredzaamheid te bewaken.
Woonaanpassingen worden gedaan voor de doelgroep om hun
zelfredzaamheid te waarborgen. Met de nodige woonaanpassingen kan de
doelgroep bijvoorbeeld hun ADL activiteiten zelfstandig voortzetten. Met
andere woorden met de nodige woonaanpassingen kan de doelgroep hun
leven zelfstandig voortzetten, dit behoud hun zelfredzaamheid.

 

  • Personenalarmering

        Meldmiddel indien cliënt hulp nodig heeft.
        Cliënten die zelfstandig en alleen wonen, ondervinden moeilijkheden,
        zeker gedurende de nacht, wanneer er niemand te bereiken is voor
        urgente gevallen. Een personenalarm biedt wat meer rust voor deze
        groep om zelfredzaam te kunnen blijven.

bottom of page