top of page

Verpleegkundig Specialist

Kern van de functie

Als Verpleegkundig Specialist werk je tussen de verpleegkundigen en geneeskundigen. Je bent gedeeltelijk verantwoordelijk voor demedische aspecten van de behandeling. En volledig verantwoordelijk voor de verpleegkundige handelingen.

Hoofdtaken

- Fungeren als schakel tussen doelgroep,                           mantelzorgers en geneeskundigen.
- Bijdragen aan het verhogen en waarborgen van           kwaliteit binnen zorg.
- Het interpreteren van medische testen.
- Zorg dragen voor rapportages over medische                situatie van de doelgroep.
- Verantwoordelijk zijn voor zorg trajecten.

Competities

- Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken.
- Zorg plannen opstellen.
- Opbouwen en behouden van effectieve zorg                 relaties.
- Verpleegtechnische handelingen verrichten.
- Uitdrukkingsvaardigheden.

Contact

bottom of page