top of page

Verpleegkundige

Kern van de functie

Als verpleegkundige verricht je verzorgende- en verpleegkundige taken of handelingen. Je probeert de zelfredzaamheid van de
doelgroep te waarborgen. Hiernaast zou je ook begeleiding kunnen geven aan doelgroep of mantelzorgers.

Hoofdtaken

- Het geven van voorlichting, advies en instructie.
- Het bieden van verzorging of verpleeging.
- Het kunnen rapporteren (overdrachten en goede         verslaglegging).
- Bijdragen aan het waarborgen van kwaliteit binnen     zorg.
- Het kunnen signaleren en de nodige acties                     ondernemen.

Competities

- Verpleegtechnische handelingen verrichten.
- Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken.
- Uitdrukkingsvaardigheden.
- Bewegingsvaardigheden.
- Oplettendheid.

Contact

bottom of page