top of page

Verzorgende IG

Kern van de functie

Als verzorgende IG levert je een bijdrage bij het bevorderen van de gezondheid van de doelgroep. Hiernaast signaleert en rapporteer je
over gezondheidstoestand en welbevinden van de doelgroep. En verder biedt je begeleiding aan de doelgroep.

Hoofdtaken

- Het kunnen signaleren en initiatief nemen.
- Bijdragen aan het waarborgen van kwaliteit binnen     zorg.
- Ondersteunen en begeleiden met ADL.
- Het mede opstellen van zorgplannen.
- Het uitvoeren van voorbehoud handelingen.

Competities

- Bewegingsvaardigheden.
- Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken.
- Uitdrukkingsvaardigheden.
- Oplettendheid.
- Flexibel.

Contact

bottom of page