top of page
Wbsite Photos.jpg

Doelgroep

Mensen met een beperking, chronische ziektes en ouderen.

Beperking

We hebben het over alle typen beperkingen, namelijk:

  •  Auditief

Als we het hebben over de groep Auditief, hebben we het over slechthorenden en doven. Bij Visueel beperkten, hebben wij het over slechtzienden en blinden.

  •  Visueel

Bij Visueel beperkten, hebben wij het over slechtzienden en blinden.

  • Auditief Visueel

De combinatie Auditief Visueel, gaat het over degenen die een auditief en
visueel probleem in combinatie hebben.

  • Fysiek

Als wij het hebben over de groep Fysieke beperking, gaat het over degenen
die een lichamelijke beperking hebben. Dus het niet goed functioneren of het niet hebben van een orgaan.

  • Mentaal

Bij de groep Mentale beperking gaat het over mensen met een
ontwikkelingsstoornis of psychiatrische probleem.

Chronische Ziektes

Als wij het hebben over degenen met een chronische ziekte, hebben wij het over iedereen die een ziekte heeft die niet meer te genezen is.

Ouderen

Ouderen, is iedereen vanaf de leeftijd van 60 jaar.

De afwijking kan aangeboren of niet aangeboren zijn. En natuurlijk behoren
combinaties van de groepen ook bij.
Volgens de beschrijving van de doelgroep, gaat het hier over ongeveer 23%
van onze bevolking. Dit volgens de resultaten van de QuickScan Werken met
een Beperking (2018). 1

bottom of page