top of page

Klachtenregeling

Klachtenregeling

U bent een cliënt van de ZW- Groep (of diens vertegenwoordiger, nabestaande of naaste) die niet
tevreden is over het handelen of nalaten van een medewerker van de ZW- Groep of over een besluit van de ZW-Groep.


Wij adviseren u eerst het gesprek aan te gaan met de leidinggevende en de medewerker die uw
ontevredenheid heeft veroorzaakt. Als u dat niet wilt of als u dat al heeft gedaan en het uw
ontevredenheid niet heeft weggenomen, kunt u een klacht indienen. U dient daarvoor gebruik te
maken van het ZW- Groep klachten formulier.

Digitale Bijlage

Toegang tot documenten

Klik om te downloaden

bottom of page