top of page

KBO

Screenshot 2023-08-17 at 12.42.54 AM.png

Kuido pa Bista i Oido (KBO) biedt voorzieningen voor cliënten met een visuele en/ of auditieve beperking.


Doelstelling:

Het integreren van mensen met een visuele en/ of auditieve beperking in onze samenleving.

KBO heeft verschillende diensten die een bijdrage leveren, bij het behalen van de doelstelling, namelijk:

Screening

 

Visueel

Hier wordt een visueel functie onderzoek (VFO) gedaan, om een beeld te krijgen hoe de visus van de cliënt functioneert en/of waar de cliënt schade heeft, die visuele problemen veroorzaakt.

Auditief

Hier wordt een gehoor screening gedaan, om een beeld te krijgen hoeveel de cliënt kan horen en indien nodig wordt de cliënt doorverwijzen naar een specialist.

ADL

De cliënt ontvangt begeleiding om zijn taken naar eigen tevredenheid te kunnen voldoen. Samen met de cliënt de aanpassing, hulpmiddel of manier zoeken, die effectief functioneert voor de cliënt om zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te realiseren.

Hulpmiddelen begeleiding

Bij het ontvangen van een hulpmiddel, begint de cliënt ook direct met een begeleidingstraject om te leren, hoe effectief gebruik te maken van die hulpmiddel.

Cursus

Biedt de mogelijkheid aan de doelgroep om vaardigheden aan te leren, om meer zelfstandig te kunnen functioneren.

  • Braille:

       Blinden en zeer slechtzienden krijgen de mogelijkheid om           te kunnen lezen en schrijven.

  • Gebarentaal:

       Doven of zeer slechthoren krijgen de mogelijkheid om te             kunnen communiceren.

  • Computer:

       Blinden en slechtzienden krijgen de mogelijkheid om                   gebruik te kunnen maken van een computer.

Training

Biedt de mogelijkheid aan cliënten om in het praktijk vaardigheden te kunnen leren, door dezen te blijven herhalen. Met het zicht op het zelfstandig blijven functioneren. De cliënt krijgt training:

 

  • Oriëntatie en mobiliteit training:

       Om te leren oriënteren om veilig te kunnen mobiliseren.               Waar stoklopen een belangrijke rol kan spelen.

  • Zintuig training:

       Om effectief gebruik te maken van de zintuigen die goed             functioneren, om als compensatie te fungeren.

  • Visuele training:

       Om goed gebruik te maken van de restvisus.

  • Gehoor training:

       Om gefocust te leren luisteren.

Workshop

Cliënten hebben de mogelijkheid om in kleine groepen vaardigheden aan te leren en direct ook tips ontvangen door ervaringsdeskundigen.

Aanpassingen

Veranderingen brengen in de omgeving van de cliënt, zodat hij regie kan behouden over zijn handelingen.

Praatgroep

Biedt de mogelijkheid om mensen met gemeenschappelijk belang bij elkaar te krijgen, waar op een creatieve manier open gesprekken worden gehouden. Dit geeft de mogelijkheid aan de doelgroep om ervaringen, ideeën en kennis uit te kunnen wisselen.

Kennis Café

Het delen van informatie en vergaren van kennis, over onderwerpen die van belang is voor de doelgroep visueel- en auditieve beperking.

Doventalk

Dove cliënten kunnen beroep doen op tolk momenten binnen de zorg sector.

bottom of page