top of page

MD

Screenshot 2023-08-17 at 12.27.02 AM.png

Maatschappelijk Dienstverlening (MD) biedt ondersteuning en begeleiding bij diverse problemen om de zelfredzaamheid te vergroten bij de cliënten.

We hebben het hier over:
Informeren

Cliënten krijgen de nodige informatie.

Adviseren

Cliënten ontvangen het nodige advies om verder belangrijke beslissingen kunnen nemen.

Begeleiding

Het geven van begeleiding aan cliënten, levert een enorme bijdrage om hun te stimuleren om verder te gaan met zelfregie. Dit zijn de begeleidingen die er worden gegeven:

  • Maatschappelijk:

        Biedt de mogelijkheid aan cliënten, om begeleidt te                      worden om toch zelfstandig verder te kunnen in de                        maatschappij.

  • Psychosociaal:

        Het help de cliënten om hun eigen leven een vorm te                    geven binnen de context waarin ze leven.

  • Psycho- educatie:

       Dit is heel belangrijk en noodzakelijk voor de cliënten. Ze             ontvangen voorlichting over hun diagnose, handvatten hoe         ze ermee kunnen omgaan en worden begeleid bij het                   accepteren hiervan.

Coachen

Het inzichtelijk maken van actie reactiepatronen voor cliënten, zodat ze bewust hiervan kunnen zijn.

Trainingen

Biedt de mogelijkheid aan cliënten, om hun prestatie te verbeteren door de activiteit met een structurele en doelgerichte regelmaat te blijven herhalen.

Mantelzorg

Mantelzorgers ontvangen ondersteuning en begeleiding. Ondersteuning in de vorm van de voorzieningen van de BMO. En begeleiding in de vorm van psycho- educatie en psychosociale begeleiding. Mantelzorgers krijgen ook de kans om deel te vormen van een praatgroep.

bottom of page