top of page

Er wordt veel in hokjes gedaan

‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’

staat er een artikel over in een editie van de tijdschrift Zorg en Welzijn. Deze woorden heeft ons, als ZW- Groep, laten denken over hoe ouderen zich hier omtrent voelen. Na het vragen van een groepje ouderen, is hun opvatting samen te vatten als: verwarrend, vervelend en vermoeiend.


‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’ zijn woorden die men laat denken aan; alles wordt apart gedaan. Met anderen woorden, organisaties werken als eiland. Ieder verleent zijn diensten en het is klaar. In principe is er niks mis hiermee, de organisaties hebben geen fout gedaan. Maar het gaat erom de doelgroep. En we hebben het hier over de doelgroep ouderen. Ouderen hebben veel zorg nodig, dit maakt het dat ze baat hebben aan verschillende voorzieningen. Dit betekent op zijn beurt dat ouderen naar de verschillende organisaties moet voor het ontvangen van deze voorzieningen. Ouderen zitten meestal met de hier onder vermelde knelpunten, die ze zelf moeten oplossen

om een voorziening te ontvangen.


‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’ kan verwarrend zijn voor ouderen aangezien ze (soms) wat vergeetachtig kunnen zijn. Ze hebben vaak moeite om te onthouden welke organisatie voor welke voorziening staat. Graag wensen ze onder één dak terecht te gaan met al hun hulpvragen.


‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’ kan vervelend voor de ouderen zijn. Ze moeten bij elke organisatie dezelfde verhaal vertellen. Dit is best wel lastig

voor hen.


‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’ kan zeer vermoeiend zijn voor ouderen. De meesten hebben moeite met transport. Dus eigenlijk het heen en weer, van één plek naar de ander is geen optie voor hen.


‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’ blijkt duidelijke

grenzen aan te tonen voor de hulpverleners, maar aan de

andere kant heeft de doelgroep last van. Als hulpverleners

zouden wij oplossingsgericht moeten denken, om de

grenzen te vergroten. Waar hulp met minder muren

verleent kan worden. Zodat ouderen dit niet verwarrend,

vervelend en vermoeiend ervaring en minder zorg hoeven

te maken over: ‘Er wordt te veel in hokjes gedaan’.

17 views0 comments

Comments


bottom of page